Kontakt

Office:
RISMANN s.r.o.
Sov. Hrdinov 165/62
089 01 Svidník
Slovakia

IČO: 46559663
DIČ: 2023433038
IČ DPH: SK 2023433038
OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 25610/P

Tel.: +421 904 853 029, +421915676937, +421903522020
E-mail: info@rismann.sk


Kontakt

RISMANN s.r.o

Belejovce 21
089 01 Svidník
Slovakia


+421 904 853 029
+421 915 676 937